Rehabilitacja niemowląt i dzieci metodą NDT BOBATH powstała w latach czterdziestych XX wieku a jej twórcami byli Berta i Karl Bobath. Następnie była opracowywana przez Elsbeth Koeng i Mary Quinton i rozwinięta w leczenie neurorozwojowe (Neurodevelopmental Treatment- NDT).

Rehabilitacja dzieci i niemowląt metodą NDT BOBATH łączy w sobie elementy fizjoterapii, integracji sensorycznej i wspomaga rozwój mowy.

Dla kogo jest przeznaczona metoda?

Metoda rehabilitacji NDT BOBATH jest stosowana, a nawet bezwzględnie zalecana przynajmniej w swojej części pielęgnacyjnej, jako skuteczny sposób rehabilitacji wcześniaków i niemowląt.

Poza tym metoda znajduje szerokie zastosowanie w rehabilitacji dzieci starszych ze schorzeniami neurologicznymi, genetycznymi, ortopedycznymi i w opóźnieniu rozwoju.

Rehabilitacja dzieci i niemowląt polega na:

  • wpływaniu na napięcie mięśni,
  • hamowaniu nieprawidłowych odruchów,
  • wyzwalaniu ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych,
  • wykorzystywaniu i utrwalaniu zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

Jak wygląda terapia niemowląt i dzieci?

Najważniejszym zadaniem rehabilitacji niemowląt i dzieci  jest dostarczanie im prawidłowych wzorów ruchowych i wielu bodźców sensorycznych, utrwalających adekwatne reakcje.

Praca z dzieckiem jest determinowana oczywiście wiekiem i kondycją dziecka.

Terapeuta wywołuje u dziecka prawidłowe napięcie mięśniowe za pomocą różnorodnych technik, a następnie wspomaga dziecko do wykonania ruchu odpowiednio je korygując. Wielokrotne powtarzanie prawidłowej sekwencji ruchowej, podczas różnych zabaw dziecka, powoduje nabycie nowych nawyków i umiejętności. Podczas rehabilitacji niemowląt i dzieci dążymy do tego, aby wzbudzić w nich jak największą ciekawość i motywację do pracy, ponieważ w ten sposób mózg najlepiej zapamiętuje podane informacje.

Mój wieloletni staż w pracy rehabilitacyjnej zaowocował szeroką wiedzą i umiejętnościami wykorzystywanymi przeze mnie podczas terapii dzieci.

Zapraszamy do korzystania z rehabilitacji oferowanej w Prywatnym Gabinecie Fizjoterapii i Neurologopedii LOREM w Strzelcach Opolskich w województwie opolskim.