Neurologopedia to nauka zorientowana na pracę z dziećmi i dorosłymi, którzy mają problemy w komunikacji ze światem. Wśród pacjentów są również osoby mające problem w przyjmowaniu pokarmów,  z utrzymaniem prawidłowego  toru oddechowego, czy wadami anatomicznymi. Problemy, z którymi zmaga się neurologopeda z pacjentem, często są determinowane uszkodzeniami centralnego układu nerwowego na różnym jego poziomie.

Terapia z neurologopedą polega na wypracowaniu jak najlepszego sposobu komunikowania się osób dotkniętych różnymi dysfunkcjami z otoczeniem. Do podjęcia skomplikowanej umiejętności, jaką jest mowa, przygotowujemy się od okresu prenatalnego. Po przyjściu na świat dziecko przechodzi przez różne charakterystyczne dla danego okresu etapy rozwoju mowy, który idzie w parze z rozwojem psychomotorycznym . Obserwując dzieci, począwszy od ich funkcji pobierania pokarmu, przez głużenie, gaworzenie, okres pojawiania się pierwszych dźwięków możemy wychwycić ewentualne nieprawidłowości, które wymagają korekty.

Praca neurologopedy i logopedy z wcześniakami i niemowlętami polega na diagnozie i terapii przyjmowania pokarmu ponieważ jest to podstawa w opiece nad dzieckiem, a także ma wpływ na etap końcowy – mowę. Natomiast w podejściu do starszych dzieci, neurologopeda i logopeda musi za pomocą znanych mu narzędzi określić rodzaj zaburzeń mowy i ustalać indywidualny plan pracy dla każdego dziecka.

Praca z osobami dorosłymi jest determinowana rodzajem uszkodzenia centralnego układu nerwowego, oraz stanem klinicznym pacjenta.

W ramach działań neurologopedy i logopedy Prywatny Gabinet Fizjoneterapii i Neurologopedii LOREM w Strzelcach Opolskich w województwie opolskim oferuje:

  • ocenę rozwoju mowy,
  • terapię opóźnionego rozwoju mowy,
  • terapię wad wymowy,
  • diagnozę i wspomagania korygujące dla nieprawidłowych funkcji oralnych (żywienie, oddychanie, fonacja, artykulacja),
  • diagnozę i terapię zburzeń mowy,
  • diagnozę i terapię afazji,.
  • diagnozę i terapię dyzartrii